Informuojame, jog šiuo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dirba su teisinio akto projektu dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimo.

Aplinkos ministerija projektą vykdyti pradėjo atsižvelgus į GPAIS tobulinimo darbo grupės pateiktus pasiūlymus siekiant sumažinti administracinę bei biurokratinę naštą verslams, vykdantiems atliekų susidarymo tvarkymo apskaitas.

Tiesa, galutinis atnaujinto teisės akto variantas vis dar nėra patvirtintas, todėl laukiame galutinio projekto po inicijuotų pastabų.

Patvirtinus projektą numatomi šie pakeitimai:

 • Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui;
 • Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną per 5 darbo dienas po jų sutvarkymo;
 • Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną per 5 darbo dienas po jų susidarymo;
 • Atsisakoma atliekų susidarymo apskaitos prievolės dėl savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių atliekų tiems gamintojams/importuotojams, kurie per metus į rinką išleidžia mažiau kaip 0,5 t pakuočių.
 • Į susidariusių atliekų apskaitą nebereikės vesti mišrių komunalinių atliekų (20 03 01);
 • Trumpėja metinės ataskaitos pateikimo laikas – praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki kovo 1 d. 
 • Ilgėja Agentūros ataskaitos tikrinimo laikas, įtvirtinama, kad tikrinamos bus tik atrinktos ataskaitos – t.y. keisis ataskaitų statusas, nebereikės laukti Agentūros patvirtinimo.

Be šių išvardintų teisinio reglamentavimo pakeitimų pokyčiai planuojami ir GPAIS gamybinėje aplinkoje. Planuojami šie pakeitimai:

 • Neliks ketvirčių žurnalų;
 • Fiksuojamos dvi datos – įrašo fiksavimo data, atliekų susidarymo data;
 • Galimybė matyti atliekų likučius žurnale;
 • Galimybė matyti lydraščių duomenis žurnale;
 • Galimybė koreguoti lydraščius po jų patvirtinimo.

Apie patvirtintus pakeitimus informuosime papildomai.

Vykstant atnaujinimams dažnai susiduriama su iššūkiais, abejonėmis, neaiškumais bei netyčia įsivėlusiomis klaidomis pildomuose dokumentuose. Jų išvengti galite į pagalbą pasitelkę „Optimus monitus“ profesionalus, kurie pasiruošę jums padėti – užpildykite klausimyną ir mes su Jumis susisieksime!