Įdiegus papildomus funkcionalumus pakuočių apskaita sugrąžinta į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). 

Prisijungę prie sistemos vartotojai iš karto pastebės, kad: 

  • gaminių ir pakuočių žurnaluose, suvestinėse ir ataskaitose atvaizduojami metai ir ketvirtis;
  • naujai formuojamose pakuočių apskaitos suvestinėse nelieka neaktualių nulinių eilučių, kurios dažnai apsunkindavo pilnos suvestinės atvaizdavimo procesą;
  • pakuočių suvestinės papildytos nauja forma „Prekinių vienetų apskaitos suvestinė pagal pakuočių rūšis“, todėl pakuočių gamintojams ir importuotojams nebereikės naudotis papildomomis, trečiųjų šalių paslaugomis norint pakuočių suminius kiekius kas ketvirtį pateikti gamintojų ir importuotojų organizacijoms;
  • atsižvelgiant į Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus, abi pakuočių suvestinių formos papildytos kortelėmis, kuriose atskiriama informacija apie perdirbamas ir neperdirbamas pakuotes. Dėl to bus lengviau teikti duomenis organizacijoms, tai pagelbės ir pildant Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaraciją;
  • pakuočių apskaitoje atsisakyta perteklinio reikalavimo patikslinti, kokiu būdu pakuotėmis prekiaujama Lietuvos vidaus rinkoje, taigi nebereikės nurodyti prekybos būdo: mažmeninė, didmeninė ar nuotolinė. 

Atkreipiame dėmesį, jog buvo atliktas dar vienas svarbus pakeitimas – visų įmonių profiliuose buvo automatiškai pertvarkyti visų pakuočių sąrašų duomenys šia tvarka:

  1. visoms pakuotėms, kurių galiojimas nebuvo apribotas galiojimo data „Iki“, t.y. kai galiojimo data nenurodyta,  buvo automatiškai apribotos data iki 2021-12-31, ir buvo uždėta „Tiekta rinkai iki“ data (2021-12-31), bei sukurtas naujas identiškas pakuotės įrašas su atnaujintu klasifikatoriumi. Naujos pakuotės „Pradėta tiekti rinkai nuo“ data yra 2022-01-01.
  2. visoms pakuotėms, kurių galiojimas buvo apribotas galiojimo data „Iki 2021-12-31 “, t.y. kai galiojimo data iki nurodyta, visiems negaliojantiems pakuočių įrašams, kurių galiojimo iki data „2021-12-31“, buvo sukurtas naujas identiškas pakuotės įrašas su atnaujintu klasifikatoriumi. Naujos pakuotės „Pradėta tiekti rinkai nuo“ data yra 2022-01-01.

Kadangi kuriant naujus įrašus automatiniu būdu nebuvo vertinama, ar esamo pakuotės įrašo galiojimo pabaiga buvo nustatyta dėl to, kad pakuotė nebetiekiama rinkai, rekomenduojame visiems GPAIS naudotojams pasitikrinti savo pakuočių sąrašus. Plačiau apie duomenų tvarkymą galite sužinoti čia.

Primename, kad pakuočių apskaita GPAIS buvo sustabdyta 2022 m. pradžioje, šios informacinės sistemos nespėjus pritaikyti prie teisės aktų pokyčių.

Artimiausiu metu pakuočių apskaitai pritaikyti patobulinimai bus perkelti ir į kitus gaminių srautus. Kai kurie jau buvo pritaikyti visam gamintojų ir importuotojų moduliui, pavyzdžiui, leidimas apskaitose fiksuoti dešimtainius ir neigiamus skaičius (grąžinimus).

Kad būtų lengviau suprasti ir prisitaikyti prie naujų pokyčių, GPAIS rugpjūčio 5 d., penktadienį, 14 val. kviečia įmonių atstovus dalyvauti naujų funkcionalumų pristatyme. Prisijungti prie susitikimo galite čia. Kadangi dalyvių skaičius ribotas, rekomenduojama nevėluoti. Susitikimo įrašu vėliau bus pasidalinta viešai.

Jeigu vistiek kils keblumų, visuomet galite kreiptis pagalbos į Optimus Monitusspecialistus arba pasinaudoti mokomąja medžiaga OPTIMUS MONITUS svetainėje.