Įdiegus papildomus funkcionalumus pakuočių apskaita sugrąžinta į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). 

Prisijungę prie sistemos vartotojai iš karto pastebės, kad: 

  • gaminių ir pakuočių žurnaluose, suvestinėse ir ataskaitose atvaizduojami metai ir ketvirtis;
  • naujai formuojamose pakuočių apskaitos suvestinėse nelieka neaktualių nulinių eilučių, kurios dažnai apsunkindavo pilnos suvestinės atvaizdavimo procesą;
  • pakuočių suvestinės papildytos nauja forma „Prekinių vienetų apskaitos suvestinė pagal pakuočių rūšis“, todėl pakuočių gamintojams ir importuotojams nebereikės naudotis papildomomis, trečiųjų šalių paslaugomis norint pakuočių suminius kiekius kas ketvirtį pateikti gamintojų ir importuotojų organizacijoms;
  • atsižvelgiant į Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus, abi pakuočių suvestinių formos papildytos kortelėmis, kuriose atskiriama informacija apie perdirbamas ir neperdirbamas pakuotes. Dėl to bus lengviau teikti duomenis organizacijoms, tai pagelbės ir pildant Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaraciją;
  • pakuočių apskaitoje atsisakyta perteklinio reikalavimo patikslinti, kokiu būdu pakuotėmis prekiaujama Lietuvos vidaus rinkoje, taigi nebereikės nurodyti prekybos būdo: mažmeninė, didmeninė ar nuotolinė. 

Atkreipiame dėmesį, jog buvo atliktas dar vienas svarbus pakeitimas – visų įmonių profiliuose buvo automatiškai pertvarkyti visų pakuočių sąrašų duomenys šia tvarka: