Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS laikinai stabdoma 2022 m. pakuočių apskaita, kuri vykdoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 punkte nurodyta tvarka. Iki GPAIS atnaujinimo negalės būti registruojamos naujos pakuočių medžiagos: metalinės (juodųjų metalų), metalinės (aliuminio) ir kombinuotos.

Iki kol bus pašalinti GPAIS trūkumai, 2022 m. visų pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonėje popieriniame arba elektroniniame formate laisva forma, vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitai. Pašalinus GPAIS trūkumus, ūkio subjektai pakuočių apskaitos duomenis turės suvesti ar perkelti į GPAIS. Įmonės, kurios rinkai tiekia metalines (juodųjų metalų), metalines (aliuminio) ar kombinuotąsias pakuotes, prieš duomenų suvedimą/perkėlimą turės GPAIS pakeisti atitinkamus duomenis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Įmonių veiksmus, sutrikus GPAIS veiklai, reglamentuoja Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas.

Planuojama, kad GPAIS trūkumai bus pašalinti 2022 metų eigoje, bet ne anksčiau kaip II-ąjį metų ketvirtį.

Šis laikinas GPAIS nuo 2022 metų pradžios sustabdymas nedaro įtakos ankstesnių metų pakuočių apskaitos vykdymui GPAIS.