Optimus monitus gruodžio mėnesį  informavo apie atliekų apskaitos pasikeitimus įsigaliojančius nuo 2023 m. sausio 1 d., artėjant metinių suvestinių teikimo terminui, primename, kad 2022 m. metinės atliekų susidarymo suvestinės turi būti pateiktos iki 2023 m. kovo 1 d., o ne balandžio 1 d., kaip buvo nustatyta anksčiau.

Turbūt jau pastebėjote, kad 2023 m. neliko atliekų susidarymo ketvirčių žurnalų, informacija apie atliekų susidarymą vedama viename žurnale. Vadinasi, išvengiame ketvirčio suvestinių formavimo ir teikimo administracinių darbų ir galimų terminų vėlavimų.