Dalinamės informacija apie CLP reglamento atnaujinimus. 2021 m. kovo 11 d. buvo priimtas Komisijos Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (17-asis ATP CLP), kuris privalo būti taikomas nuo 2022 m. gruodžio 17 d.

17-uoju ATP buvo atnaujintas CLP reglamento VI priedas:

  • į jį įtraukti 22 naujų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo įrašai,
  • išbrauktas 1 cheminės medžiagos įrašas ir
  • pakeisti 39-ių CLP reglamento VI priede jau buvusių cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo įrašai.