Paskelbtas Europos Komisijos Reglamentas, kuriuo įtraukiamos naujos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pavojaus klasės ir kategorijos. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, tame tarpe ir Lietuvoje.

Įtraukiamos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pavojaus klasės ir kategorijos: