Nuo 2022 m. sausio 1 d. pakuočių apskaitoje tampa privalomas pakuotės skirstymas į perdirbamąją ir neperdirbamąją.

Perdirbamoms pakuotėms priskiriamos homogeniškos, iš vienos rūšies medžiagos pagamintos pakuotės. Neperdirbamoms pakuotėms priskiriamos daugiasluoksnės, iš kelių medžiagų pagamintos ir kombinuotos pakuotės (kombinuota nelaikoma tokia pakuotė, kurios dalis nesunkiai galima atskirti rankomis).

Atkreipiame dėmesį, jog norėdami pagrįsti, kad tiekiamos rinkai daugiasluoksnės plastikinės pakuotės (pvz., pagamintos iš kelių rūšių plastikų, žymima OTHER 7) ar kombinuotos pakuotės (pvz., pagamintos iš plastiko ir aliuminio, iš kartono ir plastiko sluoksnių ir t.t., žymimos atitinkamais numeriais, prasidedant 80, ir raidžių simboliu po numeriu, pvz., C/PAP*) priskiriamos perdirbamosioms, gamintojai ir importuotojai turėtų: