Oro tarša, susijusi su automobilių išmetamosiomis dujomis, vis dar opi problema, ypač didžiuosiuose miestuose. Norint mažinti oro taršą ir gerinti jo kokybę, itin svarbu, kad visų mūsų veikla būtų pagrįsta aplinkos tausojimo principais. Siekiant tai užtikrinti, rugsėjo 1–17 d. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tikrins teršalų kiekį transporto priemonių išmetamosiose dujose.

Pareigūnai atliks anglies monoksido (CO) kiekio automobilių su benzininiais varikliais išmetamosiose dujose matavimus. Taip pat, bus atlikti automobilių su dyzeliniais varikliais išmetamųjų dujų dūmingumo matavimai. Aplinkosaugininkai taršos rodiklius tikrins tiek įmonių, tiek fizinių asmenų veiklos vietose.

Pasak kontroliuojančios institucijos atstovų šių patikrinimų tikslas – informuoti tikrinamuosius apie neigiamą transporto priemonių poveikį oro kokybei, skatinti sąmoningumą įsigyjant automobilius, kuo mažiau teršiančius aplinką, ir galimas netaršias alternatyvas. Taip aplinkos apsaugos departamentas sieks atkreipti juridinių asmenų dėmesį ir į tai, kad jų veikloje naudojamų transporto priemonių išmetami teršalai neviršytų nustatytų normatyvų. Jei patikrinimo metu pareigūnai užfiksuos normos pažeidimus, bus taikoma administracinė atsakomybė.

Primename, kad baudos už transporto priemonių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, viršijant nustatytus ribinius dydžius, numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 307 straipsnyje. O atsakomybė už neteisėtą teršalų išmetimą į aplinkos orą taikoma pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 75 straipsnį, priklausomai nuo nustatyto normatyvo viršijimo.

Anot departamento atstovų labai svarbu, kad visuomenė suprastų poreikį keisti pasenusius, taršius automobilius arba išspręsti problemą sutvarkius automobilį remonto dirbtuvėse, nes oro kokybės gerinimas stipriai susijęs su klimato kaita, o automobilių išmetamos dujos laikomos pagrindiniu šiltnamio efektą sukeliančiu veiksniu. Todėl suvokdami augančią oro taršą miestuose, tokiu būdu skatins įmones prisiimti atsakomybę ir rinktis gamtai draugiškus sprendimus.

2020 m. Nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenimis, Lietuvoje transporto sektorius išmetė 64,5 proc. viso per metus išmetamo azoto oksidų kiekio, 12,7 proc. anglies monoksido ir 15,7 proc. kietųjų dalelių KD2,5 (mažesnių nei 2,5 mikrometrų) kiekio.

Kviečiame būti sąmoningais, rinktis aplinkai draugiškas transporto priemones ir prisidėti prie oro taršos bei klimato kaitos mažinimo.