Vasara – atostogų metas. Tačiau teisiniai įsipareigojimai aktualūs visus metus, todėl verta nepamiršti aktualių terminų.
Primename jums aktualias liepos mėn. datas:
  •  iki liepos 15 d. būtina suformuoti ir patvirtinti 2022 m. 2-ojo ketvirčio atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo suvestines GPAIS sistemoje;
  • iki liepos 15 d. būtina patikslinti 2022 m. 2-ojo ketvirčio faktinius vidaus rinkoje išleistus pakuočių ir gaminių kiekius organizacijoms („Žaliasis taškas“, „Gamtos ateitis“, Pakuočių tvarkymo organizacija (PTO), Gamintojų ir importuotojų asociacija (GIA), Autogamintojų ir importuotojų asociacija (AGIA) ir kt.).
  • iki liepos 30 d. būtina suformuoti ir patvirtinti 2022 m. 2-ojo ketvirčio gaminių suvestines GPAIS sistemoje.