Neperdirbamos pakuotės mokesčio lengvatos galios iki 2025m.

Vadovaujantis teisės aktais neperdirbamas pakuotes rinkai tiekiantys gamintojai iki 2025 metų vis dar galės pretenduoti į mokestinę lengvatą. Atliekų tvarkymo užduotys šiuo laikotarpiu nustatomos taip, kad lengvata bus galima naudotis ne tik perdirbant atliekas, bet ir dalį neperdirbamų pakuočių atliekų panaudojant energijai gauti. Tačiau akivaizdu, kad už didesniąją dalį neperdirbamų pakuočių jau nuo 2022 metų visi gamintojai ir importuotojai mokės mokestį už aplinkos taršą, nes net ir pilna apimtimi įvykdžius pakuočių atliekų panaudojimo energijai gauti užduotį, teks susimokėti mokestį už neįvykdytą perdirbimo užduotį. Pavyzdžiui,  plastikinių neperdirbamų pakuočių atveju – už 55 proc. neperdirbamų pakuočių, skaičiuojant nuo tiekto rinkai tokių pakuočių kiekio, jei bent 10 proc. jų panaudota energijai gauti.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2025 metų neperdirbamoms pakuotėms mokesčio lengvatos pagal esamą teisinį reguliavimą išvis neturėtų būti taikomos.