SĄVADO SUBJEKTŲ REGISTRAVIMAS SĄVADE (GPAIS)

 

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

II SKYRIUS

SĄVADO SUBJEKTŲ REGISTRAVIMAS SĄVADE 

 Užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pirmą kartą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius ar juos išvežant iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalo: