GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRACIJOS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA (GPAIS)

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

III SKYRIUS

REGISTRACIJOS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

Registracijos Sąvade duomenys turi būti keičiami šiais atvejais:

pasikeitus Sąvado subjekto papunkčiuose nurodytiems duomenims:

  •  juridinio asmens teisinė forma;
  •  juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;
  •  juridinio asmens kodas;
  •  adresas ir ryšio duomenys;
  • registracijos Sąvade data;
  • įgaliotojo atstovo teisinė forma;