• Kaip klasifikuoti ir identifikuoti pavojingąsias atliekas?

 

Identifikuoti ir klasifikuoti pavojingąsias atliekas galima naudojantis Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika.

Metodikos tikslas – apibendrinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, informacijos šaltiniuose esančią informaciją, pateikti rekomendacijas, sprendimų priėmimo schemas, kaip teisingai vertinti ir taikyti nacionalinius bei ES teisės aktus dėl atliekų klasifikavimo, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų pavojingųjų atliekų identifikavimą ir klasifikavimą, kad pavojingosios atliekos būtų saugiai ir efektyviai surenkamos bei tvarkomos. Metodika parengta pritaikius atliktos Apžvalgos išvadas, pavojingųjų atliekų identifikavimo gerąją patirtį, išanalizavus esamą situaciją ir patirtį identifikuojant ir klasifikuojant atliekas Lietuvoje ir užsienyje. Metodika yra universali ir skirta visoms suinteresuotoms šalims – ir atliekų darytojams, ir atliekų tvarkytojams, ir valstybės bei savivaldybių institucijoms.