Išmani
aplinkosauga
verslui

Išsirinkite Jums tinkamiausią planą

BAZINIS PLANAS

 • Aplinkosaugos naujienos
 • LR teisės aktai
 • LR teisės aktų pokyčiai ir projektai
 • Mokomoji medžiaga, atmintinės ir vadovai
 • Praktinės situacijos ir patarimai
 • Klausimynai

STANDARTINIS PLANAS

 • Aplinkosaugos naujienos
 • LR teisės aktai
 • LR teisės aktų pokyčiai ir projektai
 • Mokomoji medžiaga, atmintinės ir vadovai
 • Praktinės situacijos ir patarimai
 • Klausimynai
 • Skaičiuoklė
 • Dokumentų šablonai
 • VIDEO mokymai

INDIVIDUALUS PLANAS

 • Aplinkosaugos naujienos
 • LR teisės aktai
 • LR teisės aktų pokyčiai ir projektai
 • Mokomoji medžiaga, atmintinės ir vadovai
 • Praktinės situacijos ir patarimai
 • Klausimynai
 • Skaičiuoklė
 • Dokumentų šablonai
 • VIDEO mokymai
 • Sutarties sudarymas dėl aplinkosaugos prievolių įgyvendinimo
 • Aplinkosaugos prievolių įvertinimas ir įgyvendinimas
 • Individualios konsultacijos
 • Atstovavimas tikrinimo metu

Atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir mes pateiksime jums pasiūlymą

Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok
Prenumeruok

Teisės aktai

2022
01bal.
Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01   Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-12-15, i. k. 2020-27286       APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APL...
2021
08spal.
Atliekų kiekio nustatymo taisyklės
    LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS       ĮSAKYMAS   DĖL ATLIEKŲ KIEKIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   2021 m. spalio 8...
10kov.
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašas
  LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS   ĮSAKYMAS   DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMO UŽ 2021 IR VĖLESNIUS ...
2018
31saus.
Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2019-07-03   Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01564   Nauja redakcija nuo 2018-12-06: Nr. D1-1036, 2018-12-...

Neperdirbamos pakuotės mokesčio lengvatos galios iki 2025m.

Vadovaujantis teisės aktais neperdirbamas pakuotes rinkai tiekiantys gamintojai iki 2025 metų vis dar galės pretenduoti į mokestinę lengvatą. (daugiau…)
Ala Kuzmickienė
UAB "Optimus monitus" vadovė

Klausimynai

PAKUOTĖS - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Jūs esate:

Ar esate PVM mokėtojas?

Jūs esate:

Jūs tiekiate Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į daugkartinę pakuotę, kuriai taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema?

Jūs tiekiate Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į šią prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai:

 1. stiklinę (išskyrus į stiklinę vienkartinę pakuotę supakuotus vaisių vyną, vaisių vyno gėrimus ir vaisių vyno kokteilius);
 2. PET (polietileno tereftalatas);
 3. metalinę.
Toliau

Jūs privalote vykdyti šias pareigas:

 1. Registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.
 2. Organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
 3. Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan.
 4. Apmokėti 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas.
 5. Tvarkyti pakuočių apskaitą ir atsiskaityti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.
 6. Mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti visas šias prievoles!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

Jūs neatitinkate Pakuočių Gamintojo ir Importuotojo sąvokų, todėl Jums nėra prievolės registruotis Gamintojų ir Importuotojų sąvade GPAIS Pakuočių sraute ir nėra prievolės vykdyti pakuočių apskaitos.

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖ ĮRANGA - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų elektros ir elektroninės įrangos gaminių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖ ĮRANGA (toliau – EEĮ) – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, skirta naudoti su ne didesne kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1 500 V įtampa esant nuolatinei srovei. Elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašą tvirtina Aplinkos ministerija.

Jūs esate teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:

Ar savoms reikmėms sunaudojate daugiau nei 5 vnt. įvežtų / pagamintų EEĮ per kalendorinius metus?

 

Gaminių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvų, apmokestinamųjų gaminių) naudojimas savo vykdomoje veikloje, neperleidžiant jų kitam asmeniui.

Toliau

Jūs privalote vykdyti šias pareigas:

 1. Registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.
 2. Organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų EEĮ atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
 3. Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan.
 4. Apmokėti 2 punkte nurodyto EEĮ atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas.
 5. Tvarkyti EEĮ apskaitą ir atsiskaityti EEĮ atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.
 6. Mokėti mokestį už aplinkos teršimą EEĮ atliekomis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti visas šias prievoles!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

Jūs neatitinkate EEĮ Gamintojo ir Importuotojo sąvokų, todėl Jums nėra prievolės registruotis Gamintojų ir Importuotojų sąvade GPAIS EEĮ sraute ir nėra prievolės vykdyti EEĮ apskaitos.

BATERIJOS IR AKUMULIATORIAI - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų baterijų ir akumuliatorių gaminių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

BATERIJA (galvaninis elementas) ar AKUMULIATORIUS (toliau – BA) – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų.

Jūs esate teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:

Ar savoms reikmėms sunaudojate daugiau nei 5 vnt. įvežtų / pagamintų BA per kalendorinius metus?

Toliau

Jūs privalote vykdyti šias prievoles:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, t. y. organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;

3) užtikrinti, kad visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų apdorojamos ir perdirbamos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus;

4) užtikrinti, kad nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant surinktas baterijų ir akumuliatorių atliekas būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas baterijų ir akumuliatorių perdirbimo efektyvumas;

5) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais: apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų ir netinkamo baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas ir surinkimo vietas ir pan.;

6) apmokėti 2 punkte nurodyto baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 5 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

7) tvarkyti baterijų ir akumuliatorių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti visas šias prievoles!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

Jūs neatitinkate BA Gamintojo ir Importuotojo sąvokų, todėl Jums nėra prievolės registruotis Gamintojų ir Importuotojų sąvade GPAIS BA sraute ir nėra prievolės vykdyti šios apskaitos.

APMOKESTINAMIEJI GAMINIAI - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų apmokestinamųjų gaminių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

APMOKESTINAMIEJI GAMINIAI (toliau – AG) – pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo apmokestinami gaminiai, nurodyti 3 priede: motociklų ir lengvųjų automobilių padangos; autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg; vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai; vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai; autotransporto priemonių amortizatoriai; akumuliatoriai; galvaniniai elementai (baterijos).

Jūs esate teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:

Toliau

Jūs privalote vykdyti šias pareigas:

 1. Registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;
 2. Organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius;
 3. Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas ir pan.;
 4. Apmokėti 2 punkte nurodyto apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;
 5. Tvarkyti apmokestinamųjų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Padangų platintojai privalo:

 1. Nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;
 2. Iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;
 3. Prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams;
 4. Prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie padangų importuotoją, kuris Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekė prekybos vietoje parduodamas padangas ir yra atsakingas už šiame straipsnyje padangų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą;
 5. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų ir kitų pareigūnų reikalavimu pateikti dokumentus, nurodančius padangų importuotoją, kuris Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekė platintojo parduodamas padangas ir yra atsakingas už šiame straipsnyje padangų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti visas šias prievoles!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

Jūs neatitinkate AG Gamintojo ir Importuotojo sąvokų, todėl Jums nėra prievolės registruotis Gamintojų ir Importuotojų sąvade GPAIS AG sraute ir nėra prievolės vykdyti šios apskaitos.

ALYVOS - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų alyvų poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų alyvų atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie alyvas ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių alyvų naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir jas panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

ALYVA – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, pavyzdžiui, vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

Jūs esate teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:

Toliau

Jūs privalote vykdyti šias pareigas:

 1. Registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;
 2. Tvarkyti tiektos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvos apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 3. Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama įmonės pardavimo, perdavimo dokumentuose, reklaminėje alyvos ar jos produkto medžiagoje, taip pat elektroninėse informavimo priemonėse;
 4. Jeigu alyvos atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama, kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas arba neatlygintinai surinkti alyvos atliekas iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių bei šias atliekas pervežti ir perduoti alyvos atliekų tvarkytojams alyvos atliekų kiekį, kuris nėra didesnis už alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvos kiekį.

Alyvos ir alyvos produktų platintojai alyvos ir alyvos produktų platinimo (pardavimo) vietose privalo teikti informaciją vartotojams, naudotojams apie alyvos atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir alyvos atliekų tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama alyvos pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant alyvas.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti visas šias prievoles!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

Jūs neatitinkate alyvų Gamintojo ir Importuotojo sąvokų, todėl Jums nėra prievolės registruotis Gamintojų ir Importuotojų sąvade GPAIS alyvų sraute ir nėra prievolės vykdyti šios apskaitos.

TRANSPORTO PRIEMONĖS - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių (toliau – TP) poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų TP atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie TP ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių TP naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

TRANSPORTO PRIEMONĖ – bet kokia transporto priemonė, priskiriama M1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietos keleiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t), ir triratė motorinė transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su simetriškai išdėstytais ratais.

Jūs esate teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:

 

Ar savoms reikmėms sunaudojate daugiau nei 5 vnt. įvežtų / pagamintų transorto priemonių per kalendorinius metus?

Toliau

Transporto priemonių gamintojų ir importuotojų pareigos:

 1. Registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;
 2. Organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones;
 3. Užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią eksploatuoti netinkamą transporto priemonę;
 4. Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais: apie transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netinkamo tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; transporto priemonių dalių pakartotinio naudojimo galimybes, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant transporto priemones;
 5. Apmokėti 2 punkte nurodyto eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 4 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;
 6. Tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Vykdydami 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti ne mažiau kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir organizuoti tokiose vietose priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

4 punkto pareiga netaikoma transporto priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintiems ar įvežtiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir savo reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir (ar) importuotojams.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti visas šias prievoles!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

 

Jūs neatitinkate TP Gamintojo ir Importuotojo sąvokų, todėl Jums nėra prievolės registruotis Gamintojų ir Importuotojų sąvade GPAIS TP sraute ir nėra prievolės vykdyti šios apskaitos.

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA - sužinokite, kokios prievolės Jums taikomos

Pažymėkite, kuris kriterijus tinka Jūsų įmonei:

Toliau

Jūs privalote atliekų apskaitą tvarkyti ir ataskaitas apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikti naudodamiesi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema GPAIS, aplinkos ministro įgaliotai institucijai Vyriausybės ar jos įgaliota institucijos nustatyta tvarka teikia.

Mes galime Jums padėti įgyvendinti šią prievolę!

Spauskite „GAUTI PASIŪLYMĄ“, atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir sužinokite, kiek kainuos mūsų paslaugos.

 

Kadangi Jūs neatitinkate nei vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų, Jums netaikoma prievolė vesti atliekų susidarymo apskaitą.

 

Ar GPAIS galima nustatyti, kad įgaliotas atstovauti subjektą GPAIS asmuo savo paskyroje nematytų kito įgalioto atstovauti subjektą GPAIS asmens kodą?

Taip, galima.

Įgaliotų subjekto atstovų asmens kodai GPAIS rodomi tik tam subjekto atstovui, kuris suteikiant įgaliojimą atstovauti subjektą GPAIS registruotas kaip Subjekto administratorius (pažymint varnelę „Subjekto administratorius“). Visiems kitiems subjekto atstovams GPAIS skiltyje „Subjekto informacija“ nerodoma rubrika „Atstovai“ ir jos informacija (įskaitant asmens kodus).

Subjekto administratorius ir Atstovai GPAIS turi iš esmės tas pačias teises (jiems prieinami tie patys GPAIS funkcionalumai), tik Subjekto administratorius turi papildomą teisę pridėti kitą asmenį, kuris galės atstovauti subjektą GPAIS.

 

Kaip apskaityti daugkartinę pakuotę, kuri importuojama, išpakuojama savoms reikmėms ir dalis tokios pakuotės vėliau panaudojama savų prekių supakavimui ir išleidimui į vidaus rinką?

Įmonė įvežtos (importuotos) prekėmis ar produkcija pripildytos daugkartinės pakuotės, kurią išpakuoja, kiekį turėtų apskaityti ir deklaruoti kaip įvežtos ir patiektos Lietuvos rinkai daugkartinės pripildytos pakuotės kiekį. Išpakuotos daugkartinės pakuotės, kuri vėliau panaudojama įmonės prekių / produkcijos siuntoms supakuoti  kiekį, įmonė turėtų apskaityti kaip susigrąžintos daugkartinės pakuotės kiekį*. Naujomis prekių / produkcijos siuntomis pripildytos daugkartinės pakuotės, kurią įmonė perleido kitam asmeniui Lietuvoje, kiekį – kaip pagamintos ir patiektos Lietuvos rinkai pripildytos daugkartinės pakuotės kiekį.

 

Ar reikia vykdyti pakuočių apskaitą įmonėms, kurios Lietuvos rinkai per kalendorinius metus patiekia ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių?

Taip, reikia. Tokios įmonės atleidžiamos nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą ir teikti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas (o tai reiškia ir nuo pareigos dalyvauti kolektyvinėje pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo schemoje, jei pakuotės perleidžiamos kitam asmeniui). Tačiau tokioms įmonėms išlieka pareiga užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Kaip baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai gali vykdyti numatytas pareigas?

Nustatytas pareigas (išskyrus registraciją) baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

 • individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų baterijų ir akumuliatorių naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;
 • kolektyviai – steigdami Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3416 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo jiems nustatytų pareigų arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo nustatytų pareigų netapdami Organizacijos dalyviais.

Gamintojai ir (ar) importuotojai pasirinkę nustatytas pareigas vykdyti individualiai turi vykdyti Įstatymo 3415

straipsnyje nurodytus reikalavimus ir atitikti Įstatymo 3417 straipsnyje keliamus papildomus reikalavimus.

Kokios yra pagrindinės baterijų ar akumuliatorių įrangos gamintojų ir (ar) importuotojų pareigos?

Baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, t. y. organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;

3) užtikrinti, kad visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų apdorojamos ir perdirbamos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus;

4) užtikrinti, kad nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant surinktas baterijų ir akumuliatorių atliekas būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas baterijų ir akumuliatorių perdirbimo efektyvumas;

5) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais: apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų ir netinkamo baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas ir surinkimo vietas ir pan.;

6) apmokėti 2 punkte nurodyto baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 5 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

7) tvarkyti baterijų ir akumuliatorių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Kas privalo vykdyti pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS ?

Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme apibrėžti  gamintojai ir (ar) importuotojai:

Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

MOKAMI PLANAI:

BAZINIS PLANAS

 • Aplinkosaugos naujienos
 • LR teisės aktai
 • LR teisės aktų pokyčiai ir projektai
 • Mokomoji medžiaga, atmintinės ir vadovai
 • Praktinės situacijos ir patarimai
 • Klausimynai

STANDARTINIS PLANAS

 • Aplinkosaugos naujienos
 • LR teisės aktai
 • LR teisės aktų pokyčiai ir projektai
 • Mokomoji medžiaga, atmintinės ir vadovai
 • Praktinės situacijos ir patarimai
 • Klausimynai
 • Skaičiuoklė
 • Dokumentų šablonai
 • VIDEO mokymai

INDIVIDUALUS PLANAS

 • Aplinkosaugos naujienos
 • LR teisės aktai
 • LR teisės aktų pokyčiai ir projektai
 • Mokomoji medžiaga, atmintinės ir vadovai
 • Praktinės situacijos ir patarimai
 • Klausimynai
 • Skaičiuoklė
 • Dokumentų šablonai
 • VIDEO mokymai
 • Sutarties sudarymas dėl aplinkosaugos prievolių įgyvendinimo
 • Aplinkosaugos prievolių įvertinimas ir įgyvendinimas
 • Individualios konsultacijos
 • Atstovavimas tikrinimo metu

Atsakykite į mūsų pateiktus klausimus ir mes pateiksime jums pasiūlymą